Silestone antibakterijske kuhinjske ploče

Danas, termin „higijena“ blisko je povezan sa konceptima „zdravlje“ i „čišćenje“ jer se smatra ključnim elementom u prevenciji bolesti kao i održavanju kvaliteta života.

Higijena u kuhinji tradicionalno se posmatra kao set radnji koje čine briga o hrani, dobra radna praksa, čistoća ljudi, kuhinjskih površina kao i pribora.

Ako se o kuhinjskim površinama ne brine kako treba, one mogu postati izvor zaraze hrane i pribora koji dolaze u kontakt s njima. Vlaga i temperatura su ključni faktori za razmnožavanje bakterija i samim tim mogu pretvoriti bilo koju površinu, recimo radnu ploču, u glavni izvor kontaminacije.

Da bi se izbegla kontaminacija, važno je da površine budu napravljene od materijala koji su otorni, glatki i nepropusni i održavati ih čistim i suvim.

Zbog kompresije sistema koji se koristi u ovom proizvodnom procesu, Silestone ima nizak nivo apsorpcije tečnosti. To ga čini izuzetno higijenskim za kuhinju i dom i za upotrebu u industrijskim kulinarskim objektima.

Kontakt:

Tel: +381 33 743-860
Fax: +381 33 743-861

www.emiliostecher.rs
www.silestone.rs
www.silestone.com

Kontaktirajte nasCOSENTINO S.A. All rights reserved 2012

Logo Eco SilestoneLogo Sensa Silestone

Sitemap  |  Privacy  |   Other Cosentino products: